Tájékoztatás Határszemléről

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala értesítette Hivatalunkat arról, hogy Százhalombatta település külterületi termőföldje, termőföldnek nem minősülő egyéb ingatlanok vonatkozásában határszemlét tart.

A határszemle időpontja: 2019. június 25. – 2019. július 11. közötti időszak.


A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény minden földhasználó számára előírja, és ennek ellenőrzésére az ingatlanügyi hatóságot hatalmazza fel. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztálya a 2019. évben az illetékességi területéhez tartozó termőföldek és a termőföldnek nem minősülő ingatlanok minimum 15%-án végzi el a tavaszi határszemlét.


2019. évben kiemelt szempontként jelölték meg a szemle során a dűlőutak, vízelvezető árkok, csatornák állapotának vizsgálatát.


Kérjük a település külterületén a termőföldek, valamint belterületén a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, haszonélvezőit, valamint a termőföldnek nem minősülő ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy a meghatározott helyen és időben a hatósági ellenőrzés megtartását szíveskedjenek elősegíteni azzal, hogy az ingatlanra való bejutást biztosítják!


Felhívjuk a földhasználók, tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a helyszíni szemle eredményes lefolytatását akadályozzák, vagy meggátolják, úgy eljárási bírsággal sújthatóak, amelynek összege- az Ákr. 77. § (2) bekezdése szerint: „ Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege- ha törvény másként nem rendelkezik- természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.”

A teljes tájékoztató letölthető innen!