Ősztől új óvodai csoport indul az Óvárosban

Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beiratkozók létszáma alapjánúgy döntött, hogy szeptembertől négy csoporttal működtetia Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodáját. Egyre több kisgyermekes család él az Óvárosban, akik szívesen járatják gyermeküket a körzetesóvodába. Döntésével ennek a jogos igénynekkívánt eleget tenni a képviselő-testület.

 

Az elmúlt években mind az öt óvodánk biztosítani tudta minden, az adott intézménybe jelentkező gyermeknek az óvodai nevelésben való részvételét, és nem volt szükség elutasításra még a harmadik életévüket be nem töltők esetében sem. A 2018/2019. nevelési év esetében azonban „túljelentkezés” mutatkozott a Százhalombattai Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodájába jelentkezők esetében. A város demográfiai helyzetejelentősen átalakult, hiszen Óváros településrészbe egyre több kisgyermekes család költözött. A három csoport által biztosított 84 férőhelyre összesen 98 gyermek jelentkezett. Ez indokolta a képviselő-testület május 30-ai ülésén született döntést, amelynek értelmében szeptembertől három helyett négy csoportbanfolyhat az óvodai nevelés.A csoportszobaa gyermekek fogadására megfelelő állapotban van, új eszközök beszerzésével (pl. étkészletek és evőeszközök, óvodai kisbútorok, fektetők, ágyneműk), valamint két új óvodapedagógus és egy dadaalkalmazásával beindítható.

 

A köznevelési törvény alapján a csoportok létszáma 25 főben került maximalizálásra, ami a nevelési év kezdetén további 20%-kal bővíthető a fenntartó engedélyével. Városunk óvodái a szeptembertől felvett összesen 204gyermekkel együtt sem üzemelnek majd 100% kapacitással.Az üres helyek biztosítják a nevelési év folyamán a körzetbe költöző családok gyerekeinek elhelyezését, valamint szakértői bizottság véleménye alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezését, akiketkét vagy három gyermekként kell figyelembe venni a létszám megállapításánál.

 

Fenti intézkedéseknek köszönhetően valamennyi városi óvoda biztonsággal tud működni a következő nevelési évben is, a továbbiakban is megoldott valamennyi gyermek óvodai nevelésbe történő felvétele.A képviselő-testület döntése során igyekezett figyelembe venni az óvárosi lakosság igényét is, hiszen – az óvodavezetők tapasztalata alapján – az óvárosi szülők a területi elhelyezkedés miatt mindenképpen a „körzetes” óvodába kívánják beíratni gyermeküket. A bővítésnek köszönhetően a tagóvoda a plusz 19 beiratkozott óvárosi gyermeknek is biztosítani tudja aférőhelyet.  Az ott élő családok szeptembertől már az új csoporttal bővült intézménybe járathatják gyermekeiket.

 

Vezér Mihály
polgármester

 

Ph.D Sinka László
alpolgármester
óvárosi települési képviselő