Elhunyt Illés László

Megrendüléssel értesültünk Illés László haláláról, aki a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt.


Illés László megbecsült polgára volt Százhalombattának, régóta itt élt közöttünk, részt vett a város életében.


A DKV-nál kezdett dolgozni lakatosként, majd a katonaság után rendőr lett. Közbiztonsági, nyomozói és vizsgálati feladatokat látott el. Az 1970-80-as években parancsnokhelyettes volt a százhalombattai Rendőrőrsön. Munkáját mindig becsülettel, megbízhatóan végezte.


Később több társasház közös képviselője lett, valamint tagja volt a társasházakban és lakásokban élők érdekeit védő Százhalombattai Társasházak Érdekvédelmi Egyesületének is. Elhivatottan dolgozott a szűkebb és tágabb környezetéért, a közösségért, a Béke utcai lakók közös képviselőjeként hosszú ideje intézte a társasház ügyeit és kiállt az érdekeiért.


2006. óta szolgálta a város közügyeit, a Képviselő-testület Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság nemképviselő tagja lett. 2010-ben a Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottságban, ezt követően pedig, 2014-től a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság tagjaként dolgozott haláláig. Ötleteivel, javaslataival mindig segítette az önkormányzat és a döntéshozók munkáját. A kezdetektől lelkes és segítő tagja volt az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesületnek.


Munkáját bizottsági tagként és közös képviselőként is lelkiismeretesen és alázattal végezte. Megnyerő, pozitív személyisége, kiállása, humora segítette az emberekkel való jó kapcsolat kialakításában, mindig bizalommal fordulhattak hozzá.


A közösségért végzett tevékenysége alapján Százhalombatta Város Önkormányzata 2014-ben elismerte munkáját, és “Közösségért Elismerő Oklevelet” adományozott részére.


Személyét örökre szívünkbe zárjuk, mindig hálával és szeretettel gondolunk rá, emlékét soha nem feledjük.


Vezér Mihály
polgármester