Elhunyt Horváth József

Szomorúan értesültem arról, hogy 78 éves korában elhunyt Horváth József a Százhalombattai Polgármesteri Hivatal egykori dolgozója.

 

Horváth József tősgyökeres százhalombattai, családja mai napig itt él, de már a szülei is itt éltek. Az 1970-es években fiatalon került az akkori Tanácshoz, mint gépkocsivezető. Már Szekeres József egykori tanácselnöksége alatt is dolgozott. Később, pedig a rendszerváltás után, a Polgármesteri Hivatal munkatársaként is, szintén ebben a beosztásban szolgálta a város vezetőit és a várost.

 

Egészen nyugdíjas koráig, több évtizeden keresztül volt gépkocsivezető. Ez a hosszú időszak is bizonyítja, hogy személyiségével elnyerte a mindenkori vezetés bizalmát. Szerénysége, megbízhatósága a vezetők és a munkatársak felé nyújtott lojalitása nem mindennapi volt. Csendes, szolgálatkész, pontos volt, mindig szem előtt tartotta az ügy érdekét és fontosságát, lehetett rá számítani.   Munkatársaival, a város vezetőivel nagyon jó kapcsolatot ápolt, szerették tisztelték, tudták, hogy bármivel is fordulhatnak hozzá mindig segíteni fog. A város intézményeivel is jó kapcsolatban volt, ismerték őt, hiszen voltak olyan közös feladatok, amelyben közreműködött.

 

Felesége egy ideig dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, őt is sokan szerették. Horváth Józsefnek nagyon fontos volt a szeretetteljes családi légkör, amely haláláig körül vette őt. Sajnos nyugdíjas éveiben betegség érte, de családja mindig mellette volt és ez sok erőt adott neki a gyógyuláshoz.

 

Horváth Józseffel személyesen is nagyon jó kapcsolatot ápoltam, jól ismertem, utazásaink során sok időt töltöttünk együtt, ami jó alkalom volt arra is, hogy beszélgessünk és jobban megismerjük egymást.

 

Amikor valaki ennyi időt tölt el egy munkahelyen, és akivel nap mint nap találkoztunk, bizony nehéz elhinni, hogy már többet nem fogunk, csak emlékezünk rá és történeteinkben él tovább.

 

Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében részvétemet fejezem ki az egész családnak! Isten nyugosztalja Horváth Józsefet! Emlékét nem feledjük!

 

Mély együttérzéssel és tisztelettel!

 

Vezér Mihály Ph.D.
polgármester